Sådan virker de

 

 

En varmepumpe er i princippet et køleanlæg, hvor man blot udnytter den varme side. Varmen hentes fra omgivelserne ved lav temperatur og afgives ved en højere temperatur til varmeanlægget. Ca. 3/4 af denne varme er optaget som vedvarende energi fra omgivelserne, mens resten bliver tilført som strøm.

 

  • kan bruges til boligopvarmning og til opvarmning af brugsvand. 
  • kan bruges i forbindelse med varmegenvinding fra ventilationsluft, stalde og forskellige industrielle processer.
  • henter energien fra udeluften, jorden, grundvandet, overfladevand og stald. 
  • kan give boligen et bedre indeklima. En brugsvandsvarmepumpe kan via ventilation være med til at give boligen et bedre indeklima og samtidig udnytte husets varme inden den gamle luft smides ud.

 
Varmepumpeanlæg som henter energien fra slanger i jorden har den højeste effektivitet af alle varmepumpeanlæg.        

 

 

  • Et varmepumpeanlæg kan hente energi fra jorden hele året rundt. 
  • Effektfaktoren kan være op til 5 gange den energi der tilføres.
  • Jordvarmeanlæg er en af de billigste opvarmningsmetoder der findes.
  • Anlægget kan installeres både i nye og gamle huse

 

I løbet af sommeren tilføres det øvre jordlag store energi-mængder fra solen. Da denne energi lagres i jorden ved forholdsvis lave temperaturer 8 til 10 °C, forsvinder den ikke igen i løbet af vinteren. Det øvre jordlag indeholder derfor et stort lager af akkumuleret solenergi, som automatisk genopfyldes hver sommer. Energien kan, ved hjælp af et slangesystem i jorden og en varmepumpe, udtrækkes af jorden hele året og hermed anvendes til varmt vand og opvarmning af boligen.

Varmepumpen tilsluttes et varmeoptagersystem (lavt temperaturniveau), som består af nedgravede plastrør i ca. l meters dybde. Afhængigt af husets størrelse og isolerings-grad nedgraves typisk  200 til 600 meter slange.
Slangerne kan være opdelt i flere  kredsløb, hvor hver enkelt slangeende tilsluttes et fordelerrør, som forbindes til varmepumpen. Når varmepumpen er i drift, cirkuleres en afkølet væske (vand tilsat frostvæske) gennem slangerne. Herved opvarmes væsken af varmen i jorden, og varmepumpen transporterer den genvundne solenergi til husets centralvarmeanlæg. 

Sammenlignet med andre alternative energiformer, som eksempelvis direkte solvarme og vindenergi, har et jordvarmeanlæg den fordel, at det, uanset temperatur, sol og vind, kan levere alternativ energi i ubegrænsede mængder, når behovet er der.