Jordvarme

Med en varmepumpe fra DVI energi opnår du flere effektive fordele

  • 50% mindre CO²
  • Godt indeklima
  • Lang holdbarhed
  • Forøger boligværdien
  • Minimal vedligeholdelse


Lavere el-forbrug

Varmepumpen adskiller sig på et vigtigt punkt fra andre, idet den som noget specielt indeholder en overhedningsvarmeveksler.

Denne specielle varmeveksler betyder, at det varme vand ved hjælp af en naturlov kan opvarmes til høje temperaturer, uden at dette belaster anlæggets kompressor og hermed elforbruget. Med andre ord er anlægget via varmeveksleren i stand til at afpasse sin belastning, og hermed sit elforbrug, efter f.eks. et gulvvarme-anlæg med lave temperaturer. Samtidig kan anlægget uden ekstra omkostninger levere en høj temperatur på det varme vand.

 

Jordvarme
Varmepumpens evne til at overføre energi fra et lavt temperaturniveau til et højt gør, at den kan udnytte energien ved de lave temperaturer, som findes i jorden, og bruge jorden som energikilde til opvarmning af boligen og det varme vand. I varmepumpens akkumulerings-tank er der monteret en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen, hvis dennes varmeeffekt i den koldeste tid ikke er tilstrækkelig. 

Med jordvarme får man billig varme hele året, og det gavner desuden miljøet at vælge jordvarme frem for opvarmning med olie, gas eller elvarme.

 

 


Tilslut solfanger til jordslangerne

I solrige perioder af året leverer mange solfangeranlæg mere varme end der er behov for til varme og varmt vand. Overskudsenergien kan føres til jordslange-kredsen og herved lagres i jorden til brug for opvarmning med varmepumpen de dage hvor solen ikke giver tilstrækkelig med varme.

 

Der er tidspunkter hvor et solfangeranlæg ikke når op på en tilstrækkelig temperatur til opvarmning af varmt vand og centralvarmevand. Den energi som ikke kan udnyttes direkte, kan gemmes i jorden med med vores sol til jord kit.

 

Ud over at energien kan anvendes senere og give en øget effektfaktor for varmepumpen, så er der også mange gange en bedre varmekomfort da man undgår at skulle komme af med overskudsvarmen gennem husets centralvarmesystem.

 


Reducerer jordslangelængden eller forbedrer dit anlæg med en energifanger: 

Et smartere jordvarmeanlæg:

Energifangeren optager energi fra udeluft i form af blæst, sol og regn og tilkobles et jordvarmeanlæg for at hæve temperaturen i jorden omkring jordslangerne. Dette betyder i praksis, at energifangeren ved et normalt dimensioneret jordvarmeanlæg hæver temperaturen på jordslangerne. Hermed opnås et lavere elforbrug til varmepumpen.

 

Jordslanger i mindre haver:

Boligejere med et for lille disponibelt areal til jordslanger kan opvarme deres bolig med miljøvenlig jordvarme ved at tilkoble en energifanger til jordvarmeanlægget. Energifangeren kan erstatte 150 meter af jordslangerne, og derfor kan et jordvarmeanlæg nu etableres på et mindre areal. Energifangeren kræver kun 1 m² over jorden og sparer typisk jordslanger og nedgravning på et 150-200 m² areal.

 

 

Forbedrer dit anlæg:

Et jordvarmeanlæg med normalt dimensioneret jordslangelængde kan forbedres med en energifanger. Når energifangeren indkobles, mindskes belastningen på jorden, og derved hæves temperaturen i jordslangerne.

 

Drift:

Når energifangeren er i drift, startes energifangerens cirkulationspumpe og jordslangevæsken ledes herved gennem energifangeren. Energifangerens drift bestemmes af temperaturforholdene i tre temperaturfølere:

 

1. Udetemperatur

2. Væsketemperatur i energifanger

3. Væsketemperatur i varmepumpens kolde fremløb

 

Udetemperaturen skal være mere end to grader, og temperaturen i energifangeren skal være mere end tre grader varmere end temperaturen i varmepumpens kolde fremløb. Energifangerens drift sker, uanset om varmepumpen er i drift eller ej. Dette betyder, at energifangeren lagrer energi i jorden til senere brug – også selvom varmepumpen ikke kører.

 

Kontakt Skinbjerg Varmeteknik