Lovpligtig eftersyn

Alle varmepumper med en kølemiddels fyldning over 1 kg skal ifølge lovgivningen have udført et årligt eftersyn (Se arbejdstilsynet – pkt. 5.1).

 

Vi anbefaler her at du bestiller et årligt service eftersyn hos os. Ud over det lovpligtige eftersyn kontrollerer vi nemlig også vigtige justeringer m.v.. 

Et korrekt justeret anlæg udnytter energien mest effektivt og bruger mindre strøm. Det er en forudsætning for en god investering, at anlægget kører optimalt og at det derved har de bedste betingelser for at køre i mange år. 

 

Kontakt os og bestil et service abonnement