Luft/Vand SPLIT VARMEPUMPE

Med en varmepumpe fra DVI energi opnår du flere effektive fordele.

  • 50% mindre CO²
  • Godt indeklima
  • Lang holdbarhed
  • Forøger boligværdien
  • Minimal vedligeholdelse


Lavere el-forbrug

Varmepumpen adskiller sig på et vigtigt punkt fra andre, idet den som noget specielt indeholder en overhedningsvarmeveksler.


Denne specielle varmeveksler betyder, at det varme vand ved hjælp af en naturlov kan opvarmes til høje temperaturer, uden at dette belaster anlæggets kompressor og hermed elforbruget. Med andre ord er anlægget via varmeveksleren i stand til at afpasse sin belastning, og hermed sit elforbrug, efter f.eks. et gulvvarmeanlæg med lave temperaturer. Samtidig kan anlægget uden ekstra omkostninger levere en høj temperatur på det varme vand.

 

DVI energi producerer en unik luft/vand varmepumpe, som kan kombineres med solvarme.

Kombinationen sikrer dig det lavest mulige el-forbrug til opvarmning af boligen og varmt vand. Anlægget er en komplet løsning, der er fabriksmonteret med alt udstyr og al automatik, som således danner et moderne og energi-effektivt centralvarmeanlæg.

  • Energieffektiv kompressor indbygget i indedelen
  • 300 liter akkumuleringstank
  • Gennemstrøms-varmeveksler
  • Cirkulationspumper og trykekspansionsbeholdere indbygget

Alt teknisk udstyr er fabriksmonteret og indbygget i varmepumpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt Skinbjerg Varmeteknik